Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1406. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj, stran 3639.

  
Na podlagi 125. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2) in 8. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 6. redni seji dne 24. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj 
1. člen
V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (Uradni list RS, št. 78/09, v nadaljevanju: OPPN) se v skladu s 103. členom Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica v 3. členu spremenita drugi in tretji odstavek, tako da se glasita:
»(2) Velikost območja prostorske ureditve znaša 46.528 m2.
(3) OPPN obsega območje z zemljiškimi parcelami št.: 292/17, 292/18, 294/59, 294/69, 295/2, 295/6, 295/8, 295/12, 295/18, 295/19, 295/20, 295/21, 295/22, 295/23, 295/24, 295/27, 295/28, 295/30, 295/31, 295/32, 295/33, 295/34, 295/35, 295/36, 295/37, 295/38, 295/39, 295/40, 295/41, 295/42, 295/44, 295/51, 295/53-d, 295/57, 295/60, 295/61-d, 295/62, 295/63, 295/64, 295/65, 3768, 3769, 3770 in 3772-d, vse k.o. 1381 Boštanj. d – pomeni delno.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2019
Sevnica, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk