Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1405. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019, stran 3639.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 6. redni seji dne 24. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19).
2. člen 
Na koncu četrtega odstavka 12. člena se za besedo »sveta« doda besedilo »do skupne višine 300.000,00 EUR«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0035/2018
Sevnica, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk