Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1402. Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine, stran 3632.

  
Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) in Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 6. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi neprofitne in tržne najemnine 
1. člen 
S tem sklepom se za stanovanja v lasti Občine Prebold določa:
– način določitve višine najemnine za neprofitna stanovanja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (v nadaljevanju: Uredba);
– tržna najemnina za neprofitna stanovanja za najemnike, ki ne izpolnjujejo več splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, določenih po vsakokratnem veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: Pravilnik);
– tržna najemnina za neprofitna stanovanja najemnikov, ki imajo v najemu večje stanovanje, kot bi jim pripadalo po površinskih normativih, določenih v Pravilniku.
2. člen 
Za neprofitna stanovanja, katerih najemnik izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev stanovanja določene v Pravilniku, se v najemni pogodbi določi višina najemnine, ki jo določa Uredba, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine od 1. 7. 2019 v višini 4,00 % od vrednosti stanovanja in od 1. 7. 2020 dalje v višini 4,68 % od vrednosti stanovanja.
3. člen 
Za neprofitna stanovanja, katerih najemnik ne izpolnjuje več splošnih pogojev za pridobitev stanovanja določenih v Pravilniku, se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina v višini 5,00 €/m2 stanovanjske površine.
4. člen 
Če najemnik neprofitnega stanovanja sprejme večje stanovanje, kot bi mu po površinskih normativih iz Pravilnika pripadalo, se za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ, ki ga določa Pravilnik, določi tržna najemnina v višini 5,00 €/m2.
Če najemnik neprofitnega stanovanja že ima v najemu večje neprofitno stanovanje, kot bi mu pripadalo po površinskem normativu iz Pravilnika, in ne sprejme zamenjave s stanovanjem, ki bi mu po površinskem normativu pripadalo, se določi tržna najemnina v višini 5,00 €/m2 za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/3/2019
Prebold, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost