Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1382. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2019, stran 3605.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, marec 2019 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2019 v primerjavi s februarjem 2019 je bil 0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2019 je bil 0,013.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2019 je bil 0,005.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,016.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2019 v primerjavi s februarjem 2019 je bil 0,007.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2019 je bil 0,004.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2019 je bil 0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,016.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2019 v primerjavi s povprečjem leta 2018 je bil 0,000.
Št. 9621-87/2019/5
Ljubljana, dne 19. aprila 2019
EVA 2019-1522-0011
Genovefa Ružić 
v.d. generalne direktorice 
Statističnega urada 
Republike Slovenije