Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1379. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2019, stran 3598.

  
Za izvrševanje 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 18. aprila 2019 sprejel
S K L E P 
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2019 
Od 1. januarja 2019 naprej znaša del vdovske pokojnine za v tem letu uveljavljeno pravico največ 100,44 eura, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 1.965,87 eura.
II 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2019/10-3
Ljubljana, dne 19. aprila 2019
EVA 2019-2611-0035
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Dušan Bavec 
predsednik