Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1364. Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski, stran 3562.

  
Na podlagi osmega odstavka 50. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski 
1. člen 
V Pravilniku o štipendiranju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 50/08, 89/09 in 53/17) se v 3. členu v tretjem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. da je telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje vojaške službe, brez omejitev.«.
2. člen 
V 7. členu se v drugem odstavku črta drugi stavek.
3. člen 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina osnovne štipendije po tem pravilniku znaša za dijake 25 odstotkov minimalne plače in za študente 32 odstotkov minimalne plače.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-13/2019-6
Ljubljana, dne 7. maja 2019
EVA 2019-1911-0005
Karl Erjavec 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina