Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1362. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, stran 3557.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) minister za zunanje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči 
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področjih mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, ki Ministrstvo za zunanje zadeve zaprosi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu.
2. člen 
Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja, če s svojim delovanjem, upoštevajoč kriterije po tem pravilniku, pomembno prispeva k razvoju področja mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
3. člen 
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju mednarodnih odnosov so:
1. dopolnjevanje in razvijanje vsebin, izvajanje usposabljanj, izpopolnjevanj in predavanj, povezanih z mednarodnimi odnosi, ki omogočajo pridobitev dodatnih strokovnih znanj za posameznike,
2. izdajanje strokovnih revij, periodike ali knjižnih publikacij na področju mednarodnih odnosov,
3. prejem priznanj ali nagrad na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni za dosežke na področju mednarodnih odnosov,
4. aktivno sodelovanje ter izvajanje projektov, programov in drugih aktivnosti za krepitev mednarodnih odnosov med Republiko Slovenijo in drugimi državami ter mednarodnimi organizacijami,
5. promocija delovanja Republike Slovenije na področju evropskih zadev ali posameznih mednarodnih organizacij.
4. člen 
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju zunanjih zadev so:
1. dopolnjevanje in razvijanje vsebin, izvajanje usposabljanj, izpopolnjevanj in predavanj, povezanih z zunanjimi zadevami, ki omogočajo pridobitev dodatnih strokovnih znanj za posameznike,
2. izdajanje strokovnih revij, periodike ali knjižnih publikacij na področju zunanjih zadev,
3. prejem priznanj ali nagrad na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni za dosežke na področju zunanjih zadev,
4. tvorno sodelovanje ter izvajanje projektov, programov in drugih aktivnosti za krepitev mednarodnih odnosov med Republiko Slovenijo in drugimi državami ter mednarodnimi organizacijami,
5. usposabljanje ali sodelovanje pri usposabljanju posameznikov za sodelovanje predstavnikov Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah, v institucijah na področju evropskih zadev ali v drugih mednarodnih institucijah,
6. promocija delovanja Republike Slovenije na področju evropskih zadev ali posameznih mednarodnih organizacij,
7. opravljanje dejavnosti s področja mednarodnega gospodarskega sodelovanja in gospodarske promocije, predvsem pomoč slovenskim poslovnim subjektom pri vstopanju na tuje trge in promocija Republike Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije,
8. ohranjanje in promocija slovenske kulture v svetu,
9. nudenje pomoči Slovencem v zamejstvu in po svetu.
5. člen 
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči so:
1. izvajanje projektov, programov in drugih dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, kot izhaja iz Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije in zakona, ki ureja mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,
2. izvajanje projektov, programov in drugih dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki se financirajo iz drugih, javnih ali zasebnih, virov,
3. prispevek in sodelovanje v mednarodni skupnosti (v mednarodnih in regionalnih organizacijah in pobudah) in v Republiki Sloveniji na podlagi izhodišč, načel in prednostnih nalog, kot so opredeljeni v Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči,
4. spodbujanje, promocija in učinkovito izvajanje koordiniranega odziva na nujne potrebe v tujini po naravnih oziroma drugih nesrečah,
5. promocija delovanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter aktivno sodelovanje z nacionalnim koordinatorjem za mednarodno razvojno sodelovanje pri teh dejavnostih,
6. spodbujanje razumevanja pomena mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v javnosti, tudi v okviru globalnega učenja ali globalnega prostovoljstva,
7. periodično objavljanje strokovnih člankov, kot tudi drugih avdio in video materialov v tiskani ali spletni obliki, izdajanje strokovnih revij, periodike ali knjižnih publikacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči,
8. dopolnjevanje in razvijanje vsebin ali izvajanje usposabljanj, izpopolnjevanj ali predavanj, povezanih z mednarodnim razvojnim sodelovanjem in humanitarno pomočjo, ki omogočajo pridobitev strokovnih znanj za posameznike,
9. prejem priznanj ali nagrad na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni za dosežke na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
6. člen 
Nevladna organizacija mora za podelitev statusa delovanja v javnem interesu izkazati izpolnjevanje najmanj treh kriterijev, določenih v 3., 4. ali 5. členu tega pravilnika. Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev s programi delovanja, poročilom o opravljenem delu v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije ter drugimi dokazili, ki izkazujejo posamezen kriterij, in z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu (kot so objave v strokovni literaturi, kopije člankov, prispevkov o pomembnejših odzivih medijev, nagrade, priznanja, priporočila). Dokazila ne smejo biti starejša od dveh let.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-69/2018/8
Ljubljana, dne 26. aprila 2019
EVA 2018-1811-0102
Dr. Miroslav Cerar 
minister 
za zunanje zadeve 

AAA Zlata odličnost