Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1105. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2020, stran 3048.

  
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji dne 27. marca 2019 sprejel
N A Č R T   R A V N A N J A 
s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2020 
1. člen 
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2020, ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2020, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (Priloga 1) in
– načrt razpolaganja z zemljišči (Priloga 2)
– načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo (Priloga 3).
2. člen 
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2018
Žalec, dne 27. marca 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.