Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1104. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019, stran 3042.

  
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji dne 27. marca 2019 sprejel
N A Č R T   R A V N A N J A 
s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019 
1. člen 
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019, ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (priloga 1) in
– načrt razpolaganja z zemljišči (priloga 2)
– načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo (priloga 3)
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2019, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja (priloga 4) in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem (priloga 5).
2. člen 
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2019
Žalec, dne 27. marca 2019
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.