Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1101. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3038.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 27. marca 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Občina Žalec ukine status javnega dobra na zemljiščih:
– parc. št. 1692/6 k.o. 979 – Ponikva,
– parc. št. 787/14 in 787/15, obe k.o. 996 – Žalec,
– parc. št. 2138/5 k.o. 1003 – Zabukovica in
– parc. št. 1234/4 k.o. 998 – Velika Pirešica.
II. 
V zemljiški knjigi se pri nepremičninah parc. št. 1692/6 k.o. 979 – Ponikva, parc. št. 787/14 k.o. 996 – Žalec in parc. št. 787/15 k.o. 996 – Žalec, izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, pri nepremičninah parc. št. 2138/5 k.o. 1003 – Zabukovica in parc. št. 1234/4 k.o. 998 – Velika Pirešica pa se vknjiži lastninska pravica za imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0005/2019
Žalec, dne 27. marca 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.