Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1064. Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kobarid, stran 2912.

  
Na podlagi 13. in 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 3. seji dne 28. marca 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kobarid 
1. člen 
V Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 66/18) se v četrtem odstavku 14. člena besedilo »Ne glede na določilo« spremeni tako, da se glasi »Poleg oprostitev iz«. Črtata se tretja in četrta alineja.
V petem odstavku se besedilo »Ne glede na določilo« spremeni tako, da se glasi »Poleg oprostitev iz«. Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v letu 2019 oproščene plačila turistične takse v višini 25 %, tako da znaša neoproščeni del turistične takse 1,20 eura, pripadajoča promocijska taksa 0,30 eurov, in s tem skupna taksna obveznost 1,50 eurov na osebo na dan;«.
Črtata se tretja in četrta alineja.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/18
Kobarid, dne 28. marca 2019
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc l.r.