Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1060. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig, stran 2902.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 4. redni seji z dne 3. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi, določi sestava in delovno področje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ig (v nadaljevanju Svet).
2. člen 
Svet šteje devet članov, ki jih imenuje Občinski svet Občine Ig na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Svet sestavljajo:
– predstavnik občinskega sveta,
– predstavnik OŠ Ig,
– predstavnik Vrtca Ig,
– predstavnik Policijske postaje Vič,
– predstavnik medobčinskega inšpektorata,
– predstavnik Društva upokojencev,
– trije predstavniki občanov.
Svet se imenuje za dobo štirih let, člani Sveta pa so lahko ponovno imenovani. Na prvi seji Sveta, ki jo skliče župan, člani Sveta izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika. Nadaljnje seje Sveta za preventivo sklicuje predsednik Sveta.
Strokovno tehnične naloge za Svet ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti na lokalni ravni izvaja strokovni delavec zaposlen v okviru občinske uprave.
Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
3. člen 
Svet ima naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij oziroma drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.
4. člen 
Svet je dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih aktivnostih v preteklem letu in pripraviti program za prihodnje oziroma tekoče leto. Svet s poročilom seznani Občinski svet Občine Ig.
5. člen 
Finančna sredstva za izvajanje nalog Sveta se na podlagi vsakoletnega programa dela zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in nalog pridobi sredstva tudi iz drugih virov.
6. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37158-0001/2019
Ig, dne 3. aprila 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti