Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1056. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice, stran 2892.

  
Na podlagi drugega odstavka 11., 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 10., 15., in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 5. redni seji dne 27. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice 
1. člen 
S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice za leti 2019 in 2020 (v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja).
2. člen 
a) Prodaja
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1938/7, k.o. Podturn, pašnik v izmeri 8.353 m2, do 1/1 – prodaja.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 506/2, k.o. Toplice, pašnik v izmeri 716 m2, do 1/1 – prodaja.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 506/4, k.o. Toplice, pašnik, v izmeri 628 m2, do 1/1 – prodaja.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 506/5, k.o. Toplice, pašnik, v izmeri 631 m2, do 1/1 – prodaja.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 362/11, k.o. Toplice, v izmeri 475 m2 – prodaja.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1267, k.o. Dobindol, do 1/1.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 896/2, k.o. Dobindol, del.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 4162/2, k.o. Dobindol, do 1/1.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 869, k.o. Toplice, del.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 3418/2, k.o. Poljane, do 1/1.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 425/1, k.o. Toplice, del.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 4438/2, k.o. Podturn.
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 4438/3, k.o. Podturn.
Stavbno zemljišče parc. št. 1277/4, k.o. Gorenje Polje, del.
Stavbno zemljišče parc. št. *455, k.o. Podturn.
b) Odkup
Vrsta nepremičnine
Cviblje cesta
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 689/12, k.o. Toplice, 32 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 691/1, k.o. Toplice, 341 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 693/2, k.o. Toplice, 8 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 686, k.o. Toplice, 60 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 647/21, k.o. Toplice, 224 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 647/34, k.o. Toplice, 17 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 681/1, k.o. Toplice, 126 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 681/2, k.o. Toplice, 85 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 680/10, k.o. Toplice, 212 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 680/6, k.o. Toplice, 10 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 680/9, k.o. Toplice, 80 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 680/7, k.o. Toplice, 124 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 679/23, k.o. Toplice, 235 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 679/22, k.o. Toplice, 5 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 679/21, k.o. Toplice, 21 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 660/9, k.o. Toplice, 10 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 660/10, k.o. Toplice, 89 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 660/12, k.o. Toplice, 64 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 665/2, k.o. Toplice, 113 m².
Nezazidano stavbno zemljišče – JP 792284 parc. št. 662/4, k.o. Toplice, 94 m².
Cesta pločnik in most DT – D. Sušice
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 – parc. št. 691/2, k.o. Toplice, travnik v izmeri 33 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 689/10, k.o. Toplice, travnik v izmeri 44 m2
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 689/11, k.o. Toplice, travnik v izmeri 232 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 689/12, k.o. Toplice, travnik v izmeri 374 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 691/1, k.o. Toplice, travnik v izmeri 681 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 709, k.o. Toplice, travnik v izmeri 107 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 754/4, k.o. Toplice, travnik v izmeri 393 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 754/2, k.o. Toplice, travnik v izmeri 230 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 745, k.o. Toplice, travnik v izmeri 178 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 212, k.o. Dobindol, v izmeri 737 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 268/4, k.o. Dobindol, v izmeri 12 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 268/5, k.o. Dobindol, v izmeri 57 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 268/6, k.o. Dobindol, v izmeri 1 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 301/3, k.o. Dobindol, v izmeri 44 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 274/4, k.o. Dobindol, v izmeri 91 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 302, k.o. Dobindol, v izmeri 31 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 306, k.o. Dobindol, v izmeri 32 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 308/1, k.o. Dobindol, v izmeri 32 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 309, k.o. Dobindol, v izmeri 49 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 310, k.o. Dobindol, v izmeri 57 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 312/1, k.o. Dobindol, v izmeri 29 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 313, k.o. Dobindol, v izmeri 41 m2
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 314, k.o. Dobindol, v izmeri 78 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 316/2, k.o. Dobindol, v izmeri 15 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 10, k.o. Dobindol, v izmeri 247 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 9, k.o. Dobindol, v izmeri 134 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 19/3, k.o. Dobindol, v izmeri 100 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 19/1, k.o. Dobindol, v izmeri 67 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 7/1, k.o. Dobindol, v izmeri 32 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 19/2, k.o. Dobindol, v izmeri 115 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 39, k.o. Dobindol, v izmeri 23 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št.40, k.o. Dobindol, v izmeri 26 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 41, k.o. Dobindol, v izmeri 32 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 42, k.o. Dobindol, v izmeri 29 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 45, k.o. Dobindol, v izmeri 46 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 47, k.o. Dobindol, v izmeri 54 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 81, k.o. Dobindol, v izmeri 26 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 82, k.o. Dobindol, v izmeri 44 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 83, k.o. Dobindol, v izmeri 349 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 279/5, k.o. Dobindol, v izmeri 4 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 25, k.o. Dobindol, v izmeri 10 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 29, k.o. Dobindol, v izmeri 72 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 34, k.o. Dobindol, v izmeri 138 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 37/1, k.o. Dobindol, v izmeri 406 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 30/1, k.o. Dobindol, v izmeri 58 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 33/1, k.o. Dobindol, v izmeri 80 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 49, k.o. Dobindol, v izmeri 61 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 48/1, k.o. Dobindol, v izmeri 93 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 40, k.o. Dobindol, v izmeri 276 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 89/3, k.o. Dobindol, v izmeri 36 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 37/2, k.o. Dobindol, v izmeri 115 m²
Nezazidano zemljišče – LC 293041 in LC 293051 parc. št. 89/2, k.o. Dobindol, v izmeri 41 m²
Pločnik Sela – Podturn
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 1938/42, k.o. Podturn, v izmeri 33,70 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 1938/43, k.o. Podturn, v izmeri 14,81 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2668, k.o. Podturn, v izmeri 187 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 1938/19, k.o. Podturn, v izmeri 23,27 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 1938/44, k.o. Podturn, v izmeri 3,68 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2665, k.o. Podturn, v izmeri 99,50 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 1938/47, k.o. Podturn, v izmeri 5,09 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2662, k.o. Podturn, v izmeri 24,05 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2661, k.o. Podturn, v izmeri 31,28 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2658, k.o. Podturn, v izmeri 23,29 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2653, k.o. Podturn, v izmeri 45,16 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2651, k.o. Podturn, v izmeri 18,03 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2645/1, k.o. Podturn, v izmeri 76,67 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 1948, k.o. Podturn, v izmeri 40,59 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 1952, k.o. Podturn, v izmeri 20,76 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2501, k.o. Podturn, v izmeri 44,84 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 4426/1, k.o. Podturn, v izmeri 11,29 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 4426/2, k.o. Podturn, v izmeri 12,00 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2499, k.o. Podturn, v izmeri 97,06 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 4463, k.o. Podturn, v izmeri 19,54 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2415, k.o. Podturn, v izmeri 19,50 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2416, k.o. Podturn, v izmeri 17,97 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 4435, k.o. Podturn, v izmeri 25,91 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2412, k.o. Podturn, v izmeri 17,87 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2409/2, k.o. Podturn, v izmeri 19,28 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2409/1, k.o. Podturn, v izmeri 17,63 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2408, k.o. Podturn, v izmeri 36,23 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2405, k.o. Podturn, v izmeri 38,08 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2417, k.o. Podturn, v izmeri 22,97 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2419, k.o. Podturn, v izmeri 20,27 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2404, k.o. Podturn, v izmeri 44,48 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2401/2, k.o. Podturn, v izmeri 25,21 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2401/1, k.o. Podturn, v izmeri 12,60 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2420, k.o. Podturn, v izmeri 53,23 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2421, k.o. Podturn, v izmeri 56,90 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2400, k.o. Podturn, v izmeri 45,94 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2397, k.o. Podturn, v izmeri 37,57 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2396, k.o. Podturn, v izmeri 63,40 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2424, k.o. Podturn, v izmeri 47,99 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2423, k.o. Podturn, v izmeri 42,92 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2393, k.o. Podturn, v izmeri 46,55 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2393, k.o. Podturn, v izmeri 41,79 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2424, k.o. Podturn, v izmeri 50,91 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2425, k.o. Podturn, v izmeri 49,48 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2388/2, k.o. Podturn, v izmeri 43,45 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2388/1, k.o. Podturn, v izmeri 37,65 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2385, k.o. Podturn, v izmeri 85,17 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2426, k.o. Podturn, v izmeri 48,52 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2427, k.o. Podturn, v izmeri 40,87 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2384, k.o. Podturn, v izmeri 46,05 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2381, k.o. Podturn, v izmeri 63,31 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2428, k.o. Podturn, v izmeri 24,13 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2429, k.o. Podturn, v izmeri 2,83 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2380, k.o. Podturn, v izmeri 34,08 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2377, k.o. Podturn, v izmeri 32,45 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2376, k.o. Podturn, v izmeri 32,78 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2432, k.o. Podturn, v izmeri 3,03 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2434, k.o. Podturn, v izmeri 2,91 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2435, k.o. Podturn, v izmeri 4,05 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2436, k.o. Podturn, v izmeri 11,17 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2373, k.o. Podturn, v izmeri 39,22 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2369/1, k.o. Podturn, v izmeri 90,52 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2438, k.o. Podturn, v izmeri 7,96 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2443, k.o. Podturn, v izmeri 23,38 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2368, k.o. Podturn, v izmeri 27,66 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2444, k.o. Podturn, v izmeri 7,74 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2445/1, k.o. Podturn, v izmeri 22,81 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2446, k.o. Podturn, v izmeri 25,30 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2447, k.o. Podturn, v izmeri 20,10 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2366, k.o. Podturn, v izmeri 164,86 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2365, k.o. Podturn, v izmeri 99,54 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2499, k.o. Podturn, v izmeri 127,58 m².
Nezazidano zemljišče – R3 – parc. št. 2364/2, k.o. Podturn, v izmeri 539 m².
Vrtec –
Zazidano stavbno zemljišče – parc. št. 846/11, k.o. Toplice, v izmeri 4143 m².
Zazidano stavbno zemljišče – parc. št. 846/9, k.o. Toplice, v izmeri 1572 m².
Ostalo
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 358/2, k.o. Toplice
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 862/49, k.o. Toplice – del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2709, k.o. Podturn
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 348/7, k.o. Dobindol
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 348/9, k.o. Dobindol
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 342/12, k.o. Dobindol
c) Oddaja v najem
Vrsta nepremičnine
Stanovanje parc. št. 677/7, k.o. Toplice v izmeri 80,40 m² – oddaja v najem.
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-11/2019-21
Dolenjske Toplice, dne 27. marca 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk l.r.