Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1050. Sklep o zavarovanju zdravnikov in doktorjev dentalne medicine za škodo, ki bi lahko nastala pri njihovem delu, za leto 2019, stran 2873.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18) je Izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije na 48. seji 18. 10. 2018 sprejel
S K L E P 
o zavarovanju zdravnikov in doktorjev dentalne medicine za škodo, ki bi lahko nastala pri njihovem delu, za leto 2019 
Zdravnik in doktor dentalne medicine, ki dela neposredno z bolniki, mora biti zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njegovem delu, za zavarovalno vsoto najmanj 130.000 eurov. Ta vsota velja za vse specialnosti.
II 
Zasebni zdravnik in doktor dentalne medicine, ki dela neposredno z bolniki, se mora zavarovati za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njegovem delu. Zaposlene zdravnike in doktorje dentalne medicine zavaruje delodajalec. Zdravnike in doktorje dentalne medicine, ki delo opravljajo na podlagi podjemne pogodbe, zavaruje naročnik podjemne pogodbe. Zavarovanje na podlagi tega sklepa mora biti sklenjeno najpozneje v 90 dneh od uveljavitve tega sklepa.
III 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o zavarovanju zdravnikov in zobozdravnikov za škodo, ki bi lahko nastala pri njihovem delu (Uradni list RS, št. 11/01).
IV 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-143/2018
Ljubljana, dne 7. marca 2019
EVA 2018-2711-0083
Dr. Zdenka Čebašek - Travnik l.r.
predsednica 
Zdravniške zbornice Slovenije 
Soglašam! 
Samo Fakin l.r.
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina