Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1040. Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive, stran 2827.

  
Na podlagi drugega odstavka 111. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive 
1. člen 
V Uredbi o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09 in 19/10) se v 12. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) O napredovanju odloči predstojnik v 60 dneh od izteka roka iz prejšnjega člena. Uradnik napreduje v višji naziv 1. novembra, pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pa mu pripadajo od 1. decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.
(2) O napredovanju uradnika na podlagi 9. člena te uredbe odloči predstojnik v 60 dneh od izteka roka iz prejšnjega člena. Pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pripadajo uradniku z dnem premestitve na delovno mesto, na katerem je uradnik opravljal naloge pred začasno premestitvijo, vendar ne pred 1. decembrom v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-11/2019
Ljubljana, dne 11. aprila 2019
EVA 2019-3130-0003
Vlada Republike Slovenije 
Karl Erjavec l.r.
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost