Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

1027. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 2806.

  
Na podlagi 109. člena in 132. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 3. redni seji dne 20. marca 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Odlok določa višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Dobrova - Polhov Gradec zaračuna investitorju oziroma pobudniku, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopati od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.
(2) Odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec, ki jo plačujejo vlagatelji pobud.
(3) Določila iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo v primeru, ko je investitor oziroma pobudnik Občina Dobrova - Polhov Gradec.
2. člen 
(stroški lokacijske preveritve) 
(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1500 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2500 eurov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2000 eurov.
3. člen 
(taksa za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora) 
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 300,00 eurov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 250,00 eurov.
(2) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda, dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2019-1
Dobrova, dne 20. marca 2019
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti