Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

944. Sklep o sofinanciranju političnih strank v Občini Dolenjske Toplice, stran 2682.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 103/07, 99/13 in 46/14) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 5. redi seji dne 27. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o sofinanciranju političnih strank v Občini Dolenjske Toplice 
1. člen 
Politične stranke, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobijo sredstva iz proračuna Občine Dolenjske Toplice, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah za člane občinskega sveta.
2. člen 
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Dolenjske Toplice, če je dobila najmanj polovico števila glasov (50 %), potrebnih za izvolitev enega člana sveta Občine Dolenjske Toplice.
3. člen 
S tem sklepom se določi financiranje političnih strank v Občini Dolenjske Toplice za leti 2019 in 2020. Sredstva se izplačujejo štiri krat letno in sicer v višini 0,17 EUR za dobljeni glas mesečno.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-11/2019-12
Dolenjske Toplice, dne 27. marca 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk l.r.