Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

939. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov, stran 2674.

  
Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 44. in 45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 5. seji dne 28. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov 
1. 
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se iz Proračuna Občine Bovec odobri subvencija najemnine infrastrukture
– za ostanek zbiranja odpadkov v višini 56,59 %
– za biološke odpadke v višini 92 %.
2. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Subvencija, določena s tem sklepom, se začne uporabljati 1. maja 2019.
Št. 032-01/2018-5. redna
Bovec, dne 29. marca 2019
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.