Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

937. Sklep o višini vodarine, stran 2671.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 5. seji dne 28. 3. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Sprejme se vodarina v višini 0,6549 €/m3.
II. 
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
€/priključek
do DN20
2,3222
DN25
6,9666
DN40
23,2220
DN50
34,8330
DN80
116,1100
DN100
232,2200
DN150
464,4400
III. 
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. majem 2019.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2018-5. redna
Bovec, dne 29. marca 2019
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.