Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

936. Sklep o sprejetju cene opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 2671.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 5. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,2993 €/m3.
II. 
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
€/priključek
do DN20
2,1024
DN25
6,3072
DN40
21,0240
DN50
31,5360
DN80
105,1200
DN100
210,2400
DN150
420,4800
III. 
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. majem2019.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2018-5. redna
Bovec, dne 29. marca 2019
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.