Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

935. Sklep o sprejetju cene opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 2671.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 5. seji dne 28. 3. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,8786 €/m3.
II. 
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
€/priključek
do DN20
2,4241
DN25
7,2723
DN40
24,2410
DN50
36,3615
DN80
121,2050
DN100
242,4100
DN150
484,8200
III. 
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. majem 2019.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2018-5. redna
Bovec, dne 29. marca 2019
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.