Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

927. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani, stran 2655.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 26. 3. 2019 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 28. 3. 2019 sprejela naslednje
S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami in dopolnitvami) se 2. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ime univerze: Univerza v Ljubljani
Skrajšano ime: UL
Ime v latinskem jeziku: Universitas Labacensis
Ime v angleškem jeziku: University of Ljubljana
Sedež: Ljubljana«.
2. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami in dopolnitvami) se 60. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta, razen za predstavnika študentov, katerega mandatna doba je dve leti.«
3. člen 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prof. dr. Borut Božič l.r.
predsednik UO UL
Prof. dr. Igor Papič l.r.
predsednik Senata UL 
rektor UL

AAA Zlata odličnost