Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

924. Pravilnik o enotni embalaži tobačnih izdelkov, stran 2652.

  
Na podlagi petega odstavka 18. člena, osmega odstavka 19. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o enotni embalaži tobačnih izdelkov 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa videz embalaže cigaret in tobaka za zvijanje ter videz posameznih cigaret.
2. člen 
(postopek informiranja) 
Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
II. EMBALAŽA CIGARET IN TOBAKA ZA ZVIJANJE 
3. člen 
(barva zavojčkov in zunanje embalaže) 
Zavojčki in zunanja embalaža cigaret in tobaka za zvijanje so v barvi oziroma odtenku Pantone 448 C s končnim slojem brez sijaja. Zavojčki in zunanja embalaža ne smejo vsebovati barvnih ali neprosojnih lepil.
4. člen 
(dovoljene oznake na zavojčkih in zunanji embalaži) 
(1) Na zavojčkih in zunanji embalaži cigaret in tobaka za zvijanje je lahko natisnjeno besedilo, ki navaja znamko in ime vrste cigaret ali tobaka za zvijanje, število vsebovanih cigaret oziroma maso vsebovanega tobaka za zvijanje v gramih in podatke o proizvajalcu.
(2) Zavojčki in zunanja embalaža cigaret in tobaka za zvijanje lahko vsebujejo črtno kodo in kalibracijsko oznako ter varnostni element in identifikacijsko oznako, ki sta v skladu s predpisi, ki urejajo varnostni element in sledljivost tobačnih izdelkov.
5. člen 
(notranjost zavojčkov in zunanje embalaže) 
(1) Notranjost zavojčkov in zunanje embalaže cigaret in tobaka za zvijanje je v barvi oziroma odtenku mat bele ali Pantone 448 C s končnim slojem brez sijaja.
(2) Če zavojček ali zunanja embalaža cigaret in tobaka za zvijanje vsebuje oblogo kot del notranje embalaže, mora biti ta v obliki srebrne folije z belo papirnato podlago in ne sme vsebovati razlik v odtenku barve folije. Na oblogi so, zaradi avtomatiziranega proizvodnega procesa, lahko pike in kvadrati, ki so enotne velikosti, enakomerno oddaljeni drug od drugega in ne tvorijo slike, vzorca, podobe ali simbola, ki bi bili lahko zaznani drugače kot obloga.
6. člen 
(ovoj zavojčka in zunanje embalaže) 
(1) Ovoj zavojčka in zunanje embalaže cigaret in tobaka za zvijanje je prozoren in jasen, brezbarven ter je brez kakršnih koli oznak. Vse površine ovoja so gladke in ravne ter ne vsebujejo izboklin, reliefov ali drugih nepravilnih oblik ali tekstur, ki niso posledica proizvodnega procesa.
(2) Ovoj je lahko opremljen s trakom za odpiranje, ki mora biti brez kakršnih koli oznak in je lahko prozorne ali črne barve. Trak za odpiranje tvori neprekinjeno ravno linijo enakomerne širine, ki ne presega 3 milimetrov in poteka vzporedno s katerim koli ravnim robom zavojčka, obdanega z ovitkom. Kadar je to potrebno, je lahko na traku za odpiranje z enotno črno črto, ki ni dolga več kot 15 milimetrov, označen začetek traku za odpiranje.
(3) Ovoj zunanje embalaže, v kateri je več zavojčkov cigaret ali tobaka za zvijanje, lahko vsebuje kvadrate ali pravokotnike črne barve, namenjene prekritju črtnih kod posameznih zavojčkov iz embalaže.
7. člen 
(besedilo, ki navaja znamko in ime vrste cigaret ter tobaka za zvijanje) 
(1) Na zavojčku in zunanji embalaži cigaret in tobaka za zvijanje je lahko natisnjeno besedilo, ki navaja znamko in ime vrste cigaret in tobaka za zvijanje.
(2) Besedilo iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ne vsebuje nobenega znaka, ki ni abecedni, številski ali znak »&«,
2. prva črka katere koli besede je velika ali mala tiskana črka,
3. druge črke besede iz prejšnje točke so male tiskane črke,
4. natisnjeno je v običajni pokončni pisavi Helvetica,
5. barva besedila je Pantone Cool Gray 2C s končnim slojem brez sijaja,
6. navedba znamke ni sestavljena iz več kot ene vrstice,
7. navedba imena vrste ni sestavljena iz več kot ene vrstice,
8. ime vrste je navedeno neposredno pod znamko in poteka v smeri besedila znamke,
9. velikost pisave znamke je največ 14 točk,
10. velikost pisave imena vrste je največ 10 točk,
11. navedbi znamke in imena vrste sta na sredini površine, na kateri sta navedeni, in
12. če je navedeno na površini, ki vsebuje tudi zdravstveno opozorilo, poteka v smeri besedila zdravstvenega opozorila.
8. člen 
(besedilo, ki navaja podatke o proizvajalcu) 
(1) Na zunanji ali notranji površini zavojčka in zunanje embalaže cigaret in tobaka za zvijanje je lahko natisnjeno besedilo, ki vsebuje enega ali več naslednjih podatkov:
– ime proizvajalca,
– naslov proizvajalca,
– elektronski naslov proizvajalca in
– telefonsko številko proizvajalca.
(2) Besedilo iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ne vsebuje nobenega znaka, ki ni abecedni, številski ali znak »&« oziroma v primeru elektronskega naslova znak »@«,
2. prva črka katere koli besede je velika ali mala tiskana črka,
3. druge črke besede iz prejšnje točke so male tiskane črke,
4. natisnjeno je v običajni pokončni pisavi Helvetica,
5. barva besedila na zunanji površini je Pantone Cool Gray 2C s končnim slojem brez sijaja, barva besedila na notranji površini je Pantone Cool Gray 2C s končnim slojem brez sijaja ali Pantone 448 C ali črna s končnim slojem brez sijaja,
6. velikost pisave ni večja od 10 točk,
7. na embalaži se pojavi le enkrat in
8. ni natisnjeno na sprednji površini zavojčka ali zunanje embalaže.
9. člen 
(črtna koda) 
(1) Zavojček in zunanja embalaža cigaret in tobaka za zvijanje lahko vsebuje črtno kodo.
(2) Črtna koda iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– njen edini namen je lažje evidentiranje pri prodaji, distribuciji in nadzoru zalog,
– njena barva je črna in bela ali Pantone 448 C in bela,
– ne tvori slike, vzorca, podobe ali simbola, ki se lahko zazna drugače kot črtna koda,
– na zavojčku in zunanji embalaži se pojavi le enkrat in
– ni natisnjena na sprednji površini zavojčka ali zunanje embalaže.
10. člen 
(kalibracijska oznaka) 
Zavojček in zunanja embalaža cigaret in tobaka za zvijanje lahko vsebuje kalibracijsko oznako, kadar je ta potrebna zaradi avtomatizirane proizvodnje, pri čemer je kalibracijska oznaka kar se da neopazna.
11. člen 
(površine zavojčka) 
(1) Vse notranje in zunanje površine zavojčka in zunanje embalaže cigaret in tobaka za zvijanje morajo biti gladke in ravne ter ne smejo vsebovati izboklin, reliefov ali drugih nepravilnih oblik ali teksture.
(2) Površine zavojčka tobaka za zvijanje v obliki vrečke lahko vključujejo elemente, ki so potrebni za zagotavljanje tesnjenja vrečke.
(3) Površine zavojčka tobaka za zvijanje, ki je cilindrične oblike, lahko vključujejo elemente, ki so potrebni za pritrditev dna embalaže, in elemente, ki omogočajo odpiranje in zapiranje embalaže.
III. EMBALAŽA CIGARET 
12. člen 
(besedilo, ki navaja število cigaret) 
(1) Na zavojčku in zunanji embalaži cigaret je lahko natisnjeno besedilo, ki navaja število vsebovanih cigaret in mu lahko sledi beseda »cigaret«.
(2) Besedilo iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. število je navedeno z numeričnimi znaki,
2. v primeru zunanje embalaže z več zavojčki število iz prejšnje točke lahko določa skupno število cigaret v zunanji embalaži ali število zavojčkov v zunanji embalaži, pomnoženo s številom cigaret posameznega zavojčka, s simbolom za množenje v obliki »x«,
3. prva črka besede »cigaret« je velika ali mala tiskana črka,
4. druge črke besede iz prejšnje točke so male tiskane črke,
5. natisnjeno je v običajni pokončni pisavi Helvetica,
6. barva besedila je Pantone Cool Gray 2C s končnim slojem brez sijaja,
7. v primeru zavojčka velikost pisave ni večja od 10 točk,
8. v primeru zunanje embalaže z več zavojčki velikost pisave ni večja od 14 točk,
9. na zavojčku in zunanji embalaži se pojavi le enkrat in
10. če je navedeno na površini, ki vsebuje tudi zdravstveno opozorilo, poteka v smeri besedila zdravstvenega opozorila.
13. člen 
(videz cigaret) 
(1) Papirček, filter ali drug del cigarete, razen vsebovanega tobaka, je bele barve s končnim slojem brez sijaja, pri čemer je lahko papirček ali ovoj, ki obdaja konec cigarete, ki ni namenjen prižiganju, obarvan v odtenku plute.
(2) Na cigareti je lahko natisnjeno besedilo, ki navaja znamko in ime vrste cigarete.
(3) Besedilo iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. poteka vzporedno s koncem cigarete, ki ni namenjen prižiganju, vendar ne več kot 38 milimetrov od tega konca cigarete,
2. ne vsebuje nobenega znaka, ki ni abecedni, številski ali znak »&«,
3. prva črka katere koli besede je velika ali mala tiskana črka,
4. druge črke besede iz prejšnje točke so male tiskane črke,
5. natisnjeno je v običajni pokončni pisavi Helvetica,
6. barva besedila je črna in
7. velikost pisave ni večja od 8 točk.
IV. EMBALAŽA TOBAKA ZA ZVIJANJE 
14. člen 
(besedilo, ki navaja maso tobaka za zvijanje) 
(1) Na zavojčku in zunanji embalaži tobaka za zvijanje je lahko natisnjeno besedilo, ki navaja maso vsebovanega tobaka za zvijanje v gramih in mu lahko sledi besedilo »tobaka za zvijanje«.
(2) Besedilo iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. masa tobaka je navedena v numeričnih znakih, ki jim sledi enota »g«,
2. v primeru zunanje embalaže z več zavojčki masa iz prejšnje točke lahko določa skupno maso tobaka za zvijanje v zunanji embalaži ali število zavojčkov v zunanji embalaži, pomnoženo z maso tobaka za zvijanje v posameznem zavojčku, s simbolom za množenje v obliki »x«,
3. prva črka katere koli besede je velika ali mala tiskana črka,
4. druge črke besede iz prejšnje točke so male tiskane črke,
5. natisnjeno je v običajni pokončni pisavi Helvetica,
6. barva besedila je Pantone Cool Gray 2C s končnim slojem brez sijaja,
7. v primeru zavojčka velikost pisave ni večja od 10 točk,
8. v primeru zunanje embalaže z več zavojčki velikost pisave ni večja od 14 točk,
9. na zavojčku in zunanji embalaži se pojavi le enkrat in
10. če je navedeno na površini, ki vsebuje tudi zdravstveno opozorilo, poteka v smeri besedila zdravstvenega opozorila.
15. člen 
(besedilo, ki opisuje cigaretne papirčke in filtre) 
(1) Na zavojčku ali zunanji embalaži tobaka za zvijanje, ki vključuje cigaretne papirčke in filtre, je lahko natisnjeno besedilo »vsebuje cigaretne papirčke in filtre«, »vsebuje cigaretne papirčke« ali »vsebuje cigaretne filtre«.
(2) Besedilo iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. natisnjeno je v malih tiskanih črkah,
2. natisnjeno je v običajni pokončni pisavi Helvetica,
3. barva besedila je Pantone Cool Gray 2C s končnim slojem brez sijaja,
4. je pod imenom vrste oziroma, če ime vrste ni navedeno, pod znamko,
5. velikost pisave ni večja od 10 točk in
6. na zavojčku ali zunanji embalaži se pojavi le enkrat.
16. člen 
(zavihek in tesnjenje) 
(1) Če ima zavojček tobaka za zvijanje zavihek za ponovno tesnjenje zavojčka, mora biti ta zavihek prozoren in jasen, brezbarven in brez kakršnih koli oznak.
(2) Če ima zavojček tobaka za zvijanje, ki je cilindrične oblike, tesnilo iz folije kot del svoje notranje embalaže, mora biti to tesnilo srebrne barve brez razlik v odtenku barve folije. Na foliji so, zaradi avtomatiziranega proizvodnega procesa, lahko pike in kvadrati, ki so enotne velikosti, enakomerno oddaljeni drug od drugega in ne tvorijo slike, vzorca, podobe ali simbola, ki bi bili lahko zaznani drugače kot tesnilo.
V. KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.
Št. 0070-90/2017
Ljubljana, dne 28. marca 2019
EVA 2017-2711-0012
Aleš Šabeder l.r.
minister 
za zdravje