Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

917. Zakon o spremembah Družinskega zakonika (DZ-A), stran 2627.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Družinskega zakonika (DZ-A) 
Razglašam Zakon o spremembah Družinskega zakonika (DZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2019.
Št. 003-02-3/2019-28
Ljubljana, dne 4. aprila 2019
 
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH DRUŽINSKEGA ZAKONIKA (DZ-A) 
1. člen
V Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg) se v 184. členu tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Če je otrok ob izreku ukrepa trajnejšega značaja nameščen v rejništvo ali v zavod, se celotna določena preživnina ali družinska pokojnina nakazuje na poseben otrokov račun, ki ga v ta namen odpre otrokov skrbnik.
(4) Če skupni redni prihodki otroka mesečno presegajo 25 odstotkov materialnih stroškov, določenih z zakonom, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti, nakaže skrbnik razliko v proračun Republike Slovenije, vendar največ v višini 50 odstotkov materialnih stroškov, določenih z zakonom, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti. Za redni prihodek po tem členu se štejeta preživnina in družinska pokojnina, ki ga otrok dejansko periodično prejema v določenem znesku.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati 1. maja 2019.
Št. 542-08/19-2/11
Ljubljana, dne 27. marca 2019
EPA 417-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti