Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

807. Sklep o spremembi cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentjur, stran 2326.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 4. redni seji 19. marca 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembi cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentjur 
I. 
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo se spremeni zaradi spremembe cene omrežnine za premer vodomera DN≤20, ki od 1. 4. 2019 znaša 6,4061 EUR/mesec (brez DDV), skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne GJS varstva okolja, Oskrba s pitno vodo v Občini Šentjur, ki ga je izdelalo JKP Šentjur, javno komunalno podjetje, d.o.o., februar 2019.
Za ostale premere vodomerov se cena omrežnine preračuna po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17).
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo se spremeni zaradi spremembe cene vodarine, ki od 1. 4. 2019 znaša 0,9605 EUR/m3 (brez DDV), skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne GJS varstva okolja, Oskrba s pitno vodo v Občini Šentjur, ki ga je izdelalo JKP Šentjur, javno komunalno podjetje, d.o.o., februar 2019.
II. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 4. 2019 dalje.
Št. 354-34/2019-3(2521)
Šentjur, dne 19. marca 2019
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.