Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

801. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019 (OdRSPODU19-1), stran 2267.

  
Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter v zvezi z drugim odstavkom 91. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in na podlagi tretjega odstavka 108. člena v povezavi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 6. marca 2019 sprejel
O D L O K 
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019 (OdRSPODU19-1) 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019 in načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019.
(2) Sestavni deli načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019 so:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za potrebe organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija iz preglednice 1, ki je priloga tega odloka,
– načrt razpolaganja z zemljišči v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija iz preglednice 2, ki je priloga tega odloka,
– načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija iz preglednice 2a, ki je priloga tega odloka in
– načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija iz preglednice 2b, ki je priloga tega odloka.
(3) Sestavna dela načrta ravnanja s premičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade, za leto 2019 sta:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja iz preglednice 3, ki je priloga tega odloka in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem iz preglednice 4, ki je priloga tega odloka.
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17).
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/19-2/
Ljubljana, dne 6. marca 2019
EPA 388-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik