Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

V P 1209/2018 Os-3445/18, Stran 2678
Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodnici Katarini Novšak, v pravdni zadevi tožeče stranke: EMONA PLUS d.o.o., Šmartinska cesta 130, Ljubljana, ki jo zastopa Alojzija Slava Alič, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko: Senad Mahmutovic, Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg, ki jo zastopa začasni zastopnik Blaž Godec, odvetnik v Ljubljani, zaradi plačila 989,77 EUR s pripadki, dne 27. novembra 2018 sklenilo:
Odvetnika Blaža Godca, Dunajska 5, Ljubljana, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika tožene stranke v tej pravdni zadevi.
Za začasnega zastopnika tožene stranke se določi Milan Vajda, Komenskega ulica 38, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2018

AAA Zlata odličnost