Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

VL 123411/2015 Os-3432/18, Stran 2677
Okrajno sodišče v Kranju je v izvršilni zadevi upnika Domplan, d.d., matična št. 5015375, davčna št. 66384010, Bleiweisova cesta 14, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik, Bleiweisova cesta 14, Kranj, zoper dolžnika Davorina Klemenčič, EMŠO 2905959500223, nima bivališča v RS, zaradi izterjave 132,87 EUR s pripadki, sklenilo:
Dolžniku Davorinu Klemenčiču, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Renata Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 10. 2018

AAA Zlata odličnost