Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

Št. 110-19/2018-1 Ob-3490/18, Stran 2668
Na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših občanov Kočevje z dne 27. 2. 2017, Svet Doma starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje, objavlja javni razpis za
direktorja/ico Doma
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje in priložijo naslednje listine:
1. zahteve iz prvega odstavka 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami)
a) izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazila o delovnih izkušnjah)
2. priložiti življenjepis
3. priložiti program dela in vizijo razvoja Doma
4. kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po objavi.
Svet Doma prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Imenovanje kandidata za direktorja Doma bo Svet izvedel na osnovi proučitve priloženih dokazil.
Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister MDDSZEM, vendar pa ne pred 8. 6. 2019.
Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami, v pismeni obliki, priporočeno, po pošti na naslov: Svet Doma starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje, s pripisom »razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni po objavi razpisa.
Svet Doma starejših občanov Kočevje 

AAA Zlata odličnost