Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

D 421/1999 Os-3286/18, Stran 2434
Po pok. Lucianu Novellu, sinu Erminia, roj. 19. 4. 1920, nazadnje stanujočem v Ankaranu, Hrvatini 51, ki je umrl dne 12. 11. 1999, in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov izhaja, da so upravičenci do dedovanja zapustnikovega naknadno najdenega premoženja hči Sussana Cimador Novello ter morebitni potomci pokojne zapustnikove hčere Liliane Novello, glede katerih pa sodišče nima podatkov.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 11. 2018