Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

I 78/2018 Os-3103/18, Stran 2433
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika DDM INVEST VII AG, Schoechenmühlestrasse 4, Baar, Švica, ki ga zastopa Gregor Lepoša – odvetnik, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, zoper dolžnico Ljiljano Hudina, Bizeljska cesta 45, Bizeljsko, zaradi izterjave 17.246,92 EUR, po izvršitelju Goranu Ivkoviču dne 27. 9. 2018 zarubilo nepremičnino, to je stanovanje št. 2 v večstanovanjski stavbi na naslovu Bizeljska cesta 45, Bizeljsko, ki leži na parceli št. 747/6, k.o. Bizeljsko, prej parc. št. 747/3, vpisana v vl. št. 817, k.o. Bizeljsko, v velikosti 93,03 m2, ki je v lasti dolžnice Ljiljane Hudina, Bizeljska cesta 45, Bizeljsko.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 10. 2018