Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

Št. 1-459/18 Ob-3065/18, Stran 2144
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana objavlja prosto delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– izobrazba medicinske, farmacevtske, ekonomske ali pravne smeri, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– nekaznovanost.
Pri imenovanju direktorja Svet Zavoda upošteva naslednje kriterije:
– organizacijske sposobnosti,
– sposobnost predstavljati Zavod v nacionalnem in mednarodnem merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Začetek dela: skladno s sklepom o imenovanju in skladno s soglasjem Vlade RS k imenovanju.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti:
– vizijo razvoja in dela Zavoda za celo mandatno obdobje,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo dokazil o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba ali izpis obdobij zavarovanja od ZPIZ,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in potrdilo, da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Pisne prijave z navedenimi prilogami naj kandidati pošljejo najkasneje v 30 dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako »Ne odpiraj! Razpis – direktor« na ovojnici.
Upoštevane bodo samo popolne in pravilno označene vloge.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti