Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

Ob-3039/18, Stran 2142
Na podlagi 15. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, Uradni list RS, št. 96/05 z dne 28. 10. 2005 in ZRTVS-1A Uradni list RS, št. 9/14 z dne 5. 2. 2014) in 8. ter 9. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/12, 55/14, 34/15, 3/17) naročnik – RTV Slovenija, objavlja
razpis 
za oddajo prostorov interne restavracije v Ljubljani
Predmet razpisa je oddaja prostorov interne restavracije v najem, za zagotovitev prehrane zaposlenih in gostov RTV Slovenija. Pogodba bo sklenjena za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja še za nadaljnjih pet let.
Prostori se nahajajo v kleti Radia Slovenija na Tavčarjevi 17 v Ljubljani (radijski bife) in v 5. nadstropju RTV centra na Kolodvorski 2 v Ljubljani (glavna jedilnica RTV Slovenija).
V prostorih Radia in Televizije Ljubljana že obstaja ponudba iz avtomatov (sendvičev, kave, pijače ...), kar bo ostalo tudi po oddaji prostorov, ki so predmet tega razpisa.
Velikost in oprema najemnih prostorov:
– Bife na Radiu Slovenija (lokacija Tavčarjeva ulica 17) s površino 67,8 m² in sledečo opremo: (električna in vodovodna napeljava, sistem prezračevanja, hlajenja in ogrevanja, nape nad štedilniki), prav tako pa še naslednji inventar: sušilnik rok, omarica viseča (2x), omara vitrina, pult, stena garderobna, polica (7x), miza, stol barski (4x), hladilnik, bojler, miza klubska, telefon in omarica elektro razdelilna.
– Bife v 5. nadstropju RTV Slovenija (lokacija Kolodvorska 2) s površino 53,5 m2 in vgrajeno opremo: (električna in vodovodna napeljava, sistem prezračevanja, hlajenja in ogrevanja), pult v skupni dolžini 11,5 m opremljen s pomivalnim koritom, podpultni zamrzovalnik, ledomat za proizvodnjo kockastega ledu, hlajena vitrina, inox retro pult, (samo konstrukcija z inox delovno površino in inox maskami, predali in krilnimi vrati, sestavljeno iz 8 segmentov), tuš baterija na vzmet, inox delovni pult kot podstavek za hlajene vitrine, inox hlajen točilni pult izdelan iz treh segmentov, tlorisno L oblike, 12 miz in 21 stolov, oblazinjene klopi v skupni dolžini 8 m.
– Glavna jedilnica v 5. nadstropju RTV Slovenija: menza s kuhinjo: 335,3 m2, terasa 30,7 m2 z vgrajeno opremo (električna in vodovodna napeljava, sistem prezračevanja, hlajenja in ogrevanja) brez dodatnega inventarja.
Dostop do najemnih prostorov na Tavčarjevo 17 je prek radijske avle in prehoda pod cesto iz stavbe RTV, Kolodvorska 2. Na Kolodvorsko 2 je dostop preko glavnega vhoda, za tovor pa iz parkirišča (dvorišča) za stavbo s tovornim dvigalom.
Stroški elektrike in telefona bodo ponudniku zaračunani mesečno, glede na porabo.
Stroški vode in odvoz odpadkov, (razen bioloških, za katere mora najemnik poskrbeti sam) so dogovorjeni v pavšalnem znesku in niso vključeni v najemnino prostorov.
Ponudnik bo moral na svoje stroške zagotoviti še čiščenje vseh najetih prostorov.
Ponudnik bo moral zagotoviti naslednjo dopolnitev opreme najetih prostorov:
– jedilnica – prti, posode za sol in poper in jedilni servis (krožniki, jedilni pribor)
– bife – avtomat za kavo, kozarci, skodelice za kavo in čaj, pomivalni stroj …
– kuhinja – opremo in pribor za pripravo in serviranje hrane
– skladišče – hladilniki za pijačo
– ostala potrebna oprema za nemoteno obratovanje.
Pogoji za prijavo na razpis:
– Obratovalni čas bifeja na Kolodvorski 2 je od ponedeljka do petka od 6.30 do 18. ure, na Tavčarjevi 17 od 7.30 do 14.30. Ob sobotah, nedeljah in praznikih sta bifeja praviloma zaprta, razen v primerih posebnega dogovora.
– Obratovalni čas restavracije je od 10. do 16. ure, v soboto, nedeljo in praznike je zaprto. V primeru potreb najemodajalca in po dogovoru s ponudnikom je predvidena tudi možnost obratovanja izven navedenega obratovalnega časa.
– Vsaka sprememba rednega delovnega časa mora biti vnaprej dogovorjena.
– Ponudnik mora zagotoviti vsaj tri menije na dan, in sicer mesni, ribji in vegetarijanski, vsak od teh mora zajemati juho oziroma predjed, glavno jed in solato. Nadalje mora ponudnik zagotoviti tri različne malice (samo glavna jed). Možnost naročila za reprezentanco in dodatna ponudba (rogljički, sendviči idr.) bo predmet dogovora.
– Ponudbi mora biti priložen tudi s strani ponudnika predlagan cenik hrane in pijače.
– Ponudnik mora zagotoviti možnost plačila z gotovino, bančnimi karticami in s prednaloženim dobroimetjem na identifikacijski kartici RTV.
Ponudniki, ki bodo izpolnjevali navedene pogoje, bodo povabljeni k pogajanjem. V postopku pogajanj bodo morali predložiti dokazilo o finančnih možnostih za nabavo potrebne opreme in inventarja, ki jo ponudnik potrebuje pri obratovanju. V primeru, da s potrebno opremo in inventarjem že razpolaga, pa izjavo o razpolaganju s tovrstno opremo. Prav tako bodo morali predložiti dokazila o kadrovskih sposobnostih za opravljaje storitev, ki so predmet povabila. Po predložitvi navedenih dokumentov in opravljenih pogajanjih bodo ponudniki pozvani k oddaji končne ponudbe.
Podrobnejša merila za izbor najugodnejšega ponudnika bodo posredovana ponudnikom pred pričetkom pogajanj.
V primeru dveh ali več najugodnejših ponudb bo komisija najprej pozvala ponudnike k oddaji izboljšane ponudbe. Če bo tudi po tem več najugodnejših ponudb, opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo.
Ogled prostorov bo možen vsak delovni dan od 5. 11. 2018 do 9. 11. 2018 med 8. in 11. uro, po najmanj enodnevni predhodni najavi na tel. 01/475-21-39 ali na elektronski naslov: marjan.cuk@rtvslo.si.
Zainteresirani ponudniki naj oddajo svoje ponudbe, v katerih s svojo izjavo potrdijo, da izpolnjujejo naročnikove pogoje in se z njimi strinjajo. V ponudbi naj bo navedena tudi okvirna cena za najemnino, ki jo lahko v nadaljnjih pogajanjih tudi izboljšajo.
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na naslov: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Za razpis – Ponudba za oddajo interne restavracije«. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti v vložišče RTV Slovenija do dne 19. 11. 2018, najkasneje do 9. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. Odpiranje ponudb bo eno uro po roku za oddajo ponudb in se ga lahko udeležijo zastopniki ponudnikov, ki so oddali ponudbo.
RTV Slovenija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti