Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

VL 59537/2018 Os-2780/18, Stran 1916
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Splošne bolnišnice Izola Ospedale Generale Isola, Polje 40, Izola - Isola, ki jo zastopa zak. zast. Mag Radivoj Nardin, proti dolžniku Martinu Pučko, Partizanska cesta 21, Gornja Radgona, ki ga zastopa zač. zast. Zvonko Brenčič – odvetnik, Cvetkova ulica 17, Murska Sobota, zaradi izterjave 294,63 EUR, sklenilo:
Dolžniku Martinu Pučko, Partizanska cesta 21, Gornja Radgona, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Zvonko Brenčič – odvetnik, Cvetkova ulica 17, Murska Sobota.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2018

AAA Zlata odličnost