Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

Št. 671-32/2018-7 Ob-2830/18, Stran 1901
Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08 z dne 9. 12. 2008) ter Odloka o dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/09 z dne 24. 12. 2009) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
najavo javnega razpisa 
za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2018
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za podelitev nagrade Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2018.
Nagrade Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva, za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.
Nagrado za vrhunske dosežke se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31. 10. preteklega leta, do 31. 10. tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad.
Nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, lahko prejeme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let.
Podeljene bodo največ štiri nagrade.
Pobudo za podelitev nagrad lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, kot tudi člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.
Pobuda mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
– ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za nagrado,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na naslov: Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, Resljeva 18, SI-1000 Ljubljana, do vključno 2. 11. 2018, v zaprti kuverti s pripisom »za razpis MR – ne odpiraj«.
Slovesna podelitev bo konec novembra 2018 v atriju Mestnega muzeja.
Razpisna dokumentacija bo od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave.
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. 01/306-46-03 Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost