Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

D 144/2017 Os-2750/18, Stran 1813
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Stanič Jožefu Marku, pok. Alojza, roj. 25. 4. 1901, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča opr. št. IN 35/2016 z dne 14. 2. 2017, kot datum smrti pa se šteje 26. 4. 1971.
Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev tudi zap. bratje in sestre Stanič Julij, Tedeschi Antonija, Macri Justina, Stanič Alojzija ter zap. nečaka Stanič Anica in Stanič Ivan Sergio, katerih prebivališče sodišču ni znano oziroma njihovi potomci, ki sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 5. 7. 2018 

AAA Zlata odličnost