Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

D 107/2017 Os-2535/18, Stran 1813
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Mizerit Jožefu, roj. 21. 7. 1890, neznanega bivališča, nazadnje stanujoč v Šmartnem, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici opr. št. IN 16/2015 z dne 6. 9. 2016 in sklepom o popravku istega sodišča z isto opr. št. z dne 22. 9. 2016, kot datum smrti pa se šteje 31. 12. 1956.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 28. 6. 2018 

AAA Zlata odličnost