Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

D 259/2016 Os-2342/18, Stran 1812
Zapuščinska zadeva; po pok. Ivanu Žnidaršiču, pok. Ivana, neznanega datuma rojstva, nazadnje stanujočem v Gažonu 62, Šmarje, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 27/2015 z dne 9. 2. 2016 in določenim datumom smrti 3. 2. 1977.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 30. 5. 2018 

AAA Zlata odličnost