Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

IV P 71/2018-7 Os-2059/18, Stran 1812
Okrožno sodišče v Murski Soboti je po okrožni sodnici Andreji Granfol Cizej, v pravdni zadevi tožeče stranke Ruždi Demalji, Segovci 32a, Apače, ki jo zastopa Simona Horvat, odvetnica v Murski Soboti, zoper tožene stranke: 1. Nijaz Đemalji, Segovci 32a, Apače, 2. Jahiri Razija, neznanega bivališča in 3. Arza Mahmudović, Segovci 32a, Apače, zaradi izpodbijanja materinstva in ugotovitve materinstva, 18. aprila 2018 sklenilo: 
Jahiri Razija, 2. toženi stranki, se v predmetni pravdni zadevi postavi začasna zastopnica, in sicer odvetnica Karin Ščap Gubič, Slovenska ulica 21, 9000 Murska Sobota. 
Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. 
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem. 
Okrožno sodišče v Murski Soboti 
dne 18. 4. 2018 

AAA Zlata odličnost