Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

VL 49919/2018 Os-2682/18, Stran 1812
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Kommunio d.o.o., Metelkova ulica 7b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Vesna Bratuša, odvetniške storitve, d.o.o., Črtomirova ulica 11, Maribor, proti dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, Maribor, ki ga zastopa zač. zast. odv. Damjana Krivec, Maistrova ulica 3, Maribor – dostava, zaradi izterjave 317,39 EUR, sklenilo:
Dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Damjana Krivec, Maistrova ulica 3, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. 7. 2018 

AAA Zlata odličnost