Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

Št. 5445-2/2018/8 Ob-2767/18, Stran 1778
Popravek 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.«, 11.2.1 specifičnega cilja »Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev«, z naslednjo vsebino:
1. V poglavju 4 Obdobje izvajanja in projektne aktivnosti, v razdelku Sklop B: ozaveščanje in izobraževanje nevladnih organizacij o spodbujanju enakosti in preprečevanju diskriminacije invalidov, se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zagotovljenih najmanj 70 medijskih objav,«.
2. 1. točka podpoglavja 5.1 Prijavitelj in vsi projektni partnerji morajo izpolnjevati spodaj navedene pogoje, se spremeni tako, da se glasi:
»1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
– ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,
– je nepridobitna,
– je neprofitna,
– je neodvisna od drugih subjektov,
– ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica
(dokazilo: v kolikor ustanovitveni akt ali drug ustrezen temelji akt, ni javno dostopen, je vlogi potrebno priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta).
Naveden pogoj bo ministrstvo presojalo skladno z določbami Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).«.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti