Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

Št. 4301-4/2017/116 Ob-2752/18, Stran 1775
Sprememba 
Na podlagi Sklepa o povečanju višine razpisanih sredstev št. 4301-4/2017/116, z dne 2. 8. 2018 objavljamo podaljšanje, novi rok za odpiranje in povečanje višine razpisanih sredstev za »Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017)«.
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/47-88-000, faks 01/47-88-139.
2. V javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017) (v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70/16, se v drugem odstavku 6.1 točke objave višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, poveča za 3.000.000 EUR, tako da znaša okvirno 11.000.000 EUR.
3. V javnem razpisu se drugi odstavek 7.1 točke objave dopolni tako, da se glasi: »Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju, vendar ne kasneje kot 30. 10. 2020.«.
4. V javnem razpisu se zadnji odstavek 8. točke objave popravi tako, da se glasi: »Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 4. 10. 2018.«, kar je tudi novi rok za oddajo vlog.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost