Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

Ob-2699/18, Stran 1739
Sprememba 
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, (v nadaljevanju: koncedent) objavlja spremembe javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela«, objavljenega 13. 7. 2018 na spletnih straneh Občine Polzela in v Uradnem listu RS, št. 48/18 z dne 13. 7. 2018 (v nadaljevanju: javni razpis).
1. Podaljšanje rokov
V točki 3.6 javnega razpisa »Vprašanja in ogled« se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte matjaz.murgelj@polzela.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 6. 9. 2018. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav.
V točki 4.3 javnega razpisa »Oddaja, sprememba, umik ter javno odpiranje prijav«, se spremenita:
– prvi odstavek tako, da se glasi: »Končni rok za prejem prijav je 20. 9. 2018 do 12. ure.«;
– šesti odstavek tako, da se glasi: »Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, dne 20. 9. 2018 ob 13. uri, v sejni sobi, ki se nahaja v 1. nadstropju občinske zgradbe.«
2. Sprememba pogoja ekonomska in finančna sposobnost
Spremeni se prvi odstavek pogoja c v točki 6.2 javnega razpisa »Ekonomska in finančna sposobnost« tako, da se glasi:
»Prijavitelj ima zagotovljene vire financiranja v višini 1.000.000,00 EUR.«
3. Sprememba pogoja tehnična in kadrovska sposobnost
Spremeni se prvi odstavek pogoja a v točki 6.3 javnega razpisa »Tehnična in kadrovska sposobnost« tako, da se glasi:
»Prijavitelj je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa uspešno izvedel/izvaja najmanj dve referenčni deli, ki zajemata načrtovanje in izvedbo energetske sanacije javne razsvetljave in kjer se že lahko preverjajo doseženi in dokazljivi prihranki in kjer je bila investicija v višini najmanj 300.000,00 EUR brez DDV (posamičen posel).«
4. Sprememba vzorca izjave banke
V točki 7.7 javnega razpisa »Vzorec izjave banke« se spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se glasita:
»Opcija 1: Banka potrjuje, da prijavitelj, skladno z njeno poslovno politiko in pravili banke, kreditno sposoben pridobiti posojilo v višini najmanj 1.000.000,00 EUR in da je s prijaviteljem v primeru, da ta pridobi koncesijo, pripravljena sodelovati tako, da mu odobri posojilo v znesku, ki ne bo manjši od 1.000.000,00 EUR.
Opcija 2: Banka potrjuje, da prijavitelj razpolaga z lastnimi finančnimi sredstvi, potrebnimi za realizacijo projekta »Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela« v znesku, ki ni manjši od 1.000.000,00 EUR.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
Občina Polzela 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti