Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

Ob-2699/18, Stran 1739
Sprememba 
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, (v nadaljevanju: koncedent) objavlja spremembe javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela«, objavljenega 13. 7. 2018 na spletnih straneh Občine Polzela in v Uradnem listu RS, št. 48/18 z dne 13. 7. 2018 (v nadaljevanju: javni razpis).
1. Podaljšanje rokov
V točki 3.6 javnega razpisa »Vprašanja in ogled« se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte matjaz.murgelj@polzela.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 6. 9. 2018. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav.
V točki 4.3 javnega razpisa »Oddaja, sprememba, umik ter javno odpiranje prijav«, se spremenita:
– prvi odstavek tako, da se glasi: »Končni rok za prejem prijav je 20. 9. 2018 do 12. ure.«;
– šesti odstavek tako, da se glasi: »Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, dne 20. 9. 2018 ob 13. uri, v sejni sobi, ki se nahaja v 1. nadstropju občinske zgradbe.«
2. Sprememba pogoja ekonomska in finančna sposobnost
Spremeni se prvi odstavek pogoja c v točki 6.2 javnega razpisa »Ekonomska in finančna sposobnost« tako, da se glasi:
»Prijavitelj ima zagotovljene vire financiranja v višini 1.000.000,00 EUR.«
3. Sprememba pogoja tehnična in kadrovska sposobnost
Spremeni se prvi odstavek pogoja a v točki 6.3 javnega razpisa »Tehnična in kadrovska sposobnost« tako, da se glasi:
»Prijavitelj je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa uspešno izvedel/izvaja najmanj dve referenčni deli, ki zajemata načrtovanje in izvedbo energetske sanacije javne razsvetljave in kjer se že lahko preverjajo doseženi in dokazljivi prihranki in kjer je bila investicija v višini najmanj 300.000,00 EUR brez DDV (posamičen posel).«
4. Sprememba vzorca izjave banke
V točki 7.7 javnega razpisa »Vzorec izjave banke« se spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se glasita:
»Opcija 1: Banka potrjuje, da prijavitelj, skladno z njeno poslovno politiko in pravili banke, kreditno sposoben pridobiti posojilo v višini najmanj 1.000.000,00 EUR in da je s prijaviteljem v primeru, da ta pridobi koncesijo, pripravljena sodelovati tako, da mu odobri posojilo v znesku, ki ne bo manjši od 1.000.000,00 EUR.
Opcija 2: Banka potrjuje, da prijavitelj razpolaga z lastnimi finančnimi sredstvi, potrebnimi za realizacijo projekta »Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela« v znesku, ki ni manjši od 1.000.000,00 EUR.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
Občina Polzela 

AAA Zlata odličnost