Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

Dd 68/89 Os-2043/18, Stran 1271
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Antonu Malnarju, sinu Pavaa, roj. 19. 2. 1903, upokojencu, državljanu bivše SFRJ, nazadnje stanujočemu Bosljiva loka 10, Osilnica, umrlemu 29. 9. 1988, v Ljubljani.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči t. i. prvega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, sodišče pa ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po zap. kakšni dediči t. i. drugega dednega reda, torej zap. bratje in sestre oziroma njihovi potomci.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 4. 2018

AAA Zlata odličnost