Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

D 304/2017 Os-3713/17, Stran 1271
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Božić Miletu, EMŠO: 0302951500069, sinu Miloša, roj. 3. 2. 1951, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočemu Kajuhovo naselje 34, Kočevje, umrlemu 2. 11. 2017, v Kočevju.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje po zap. prišla tudi zap. vdova Stamenković Ljubinka in zap. sin, ki naj bi živela nekje na območju Makedonije, o katerih pa sodišče ni uspelo pridobiti nobenih drugih informacij.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva oba zgoraj navedena dediča, da se priglasita sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljata svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 12. 2017

AAA Zlata odličnost