Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

D 126/2018 Os-2053/18, Stran 1270
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Ignacu Tepešu, upokojencu, rojenemu 10. 11. 1955, državljanu Republike Slovenije, razvezanemu, umrlemu 20. 1. 2018, nazadnje stanujočemu Badovinčeva ulica 14, Laško.
Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da zapustnik ni imel dedičev prvega in drugega dednega reda, je pa zapustil dediče tretjega dednega reda. Pri tem pa je znan le krog dedičev po zapustnikovih starih starših po materi, medtem ko ni znano ali in katere dediče je zapustnik zapustil po starih starših po svojem očetu.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 4. 2018

AAA Zlata odličnost