Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

I 140/2018 Os-2262/18, Stran 1270
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi, ki se vodi pod opr. št. I 140/2018 na predlog upnika Komunala Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnica Dragica Vuga iz Nove Gorice, zoper dolžnico Tjašo Iris, rojena 5. 10. 1968, sedaj neznanega bivališča (prej Branik 176, Branik), zaradi izterjave 381,57 EUR s pripadki, sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžnici Tjaši Iris, neznanega prebivališča (prej Branik 176, Branik), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Mitja Podgornik, Pod klancem 9, 5220 Tolmin, ki bo dolžnico zastopal v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št. I 140/2018 vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 5. 2018

AAA Zlata odličnost