Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

I N 84/2017 Os-2207/18, Stran 1270
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagatelja Ivana Gorjan, Vogrsko 69, Volčja Draga, ki ga zastopa notarka Neli Kandus, postopek o razglasitvi pogrešanca za mrtvega, in sicer Jožefa Nanut, neznanega prebivališča, izven naroka, dne 18. 4. 2018 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu Nanut Jožefu, neznanega bivališča, postavi začasni zastopnik, odvetnik Aljaž Plesničar iz Nove Gorice, ki bo zastopal nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi I N 84/2017, vse dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 4. 2018

AAA Zlata odličnost