Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

D 363/2016 Os-2105/18, Stran 1226
Pri tukajšnjem sodišču teče dodatni zapuščinski postopek po pokojnem Šterk Petru, sinu Pavla, roj. 28. 2. 1903, kmečkem upokojencu, drž. bivše SFRJ, nazadnje stanujočem v Predgradu 30, umrlem 23. 1. 1989, in sicer glede njegovega solastninskega deleža na zemljišču Agrarne skupnosti Paka, Jelenja vas in Predgrad.
Dedinji prvega dednega reda sta se dodatni zapuščini odpovedali, zato pridejo v poštev za dedovanje dediči drugega dednega reda, to so potomci pred zapustnikom umrlih zapustn. staršev, oziroma dediči tretjega dednega reda, to so potomci pred zapustnikom umrlih zapustn. starih staršev. Vendar pa so tako dediči drugega kot tretjega dednega reda sodišču neznani.
Z ozirom na zgoraj navedeno sodišče poziva vse zapustn. dediče drugega in tretjega dednega reda, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tuk. sodišča in na spletni strani tuk. sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. V kolikor se v oklicnem roku sodišču ne bo javil noben dedič, bo sodišče v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih dodatno zapuščino pokojnega Šterk Petra dodelilo Občini Kočevje.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 4. 2018

AAA Zlata odličnost