Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

D 360/2016-16 Os-1870/18, Stran 1226
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Rudolfu Majerletu, sinu Marka, roj. 14. 2. 1894, kmetu, državljanu bivše SFRJ, nazadnje stanujočemu Predgrad 5 (prej 80), Stari trg ob Kolpi, umrlemu 21. 6. 1973, ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči t. i. prvega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, sodišče pa ni uspelo ugotoviti, ali obstajajo po zap. kakšni dediči t. i. drugega dednega reda (zap. bratje in sestre oziroma njihovi potomci), ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem.
Glede na ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 27. 6. 2017

AAA Zlata odličnost